Naš cilj

nas cilj slika

Život u stambenoj zgradi može biti ugodan, ali isto tako može postati noćna mora. Da se ne bi dogodilo ovo drugo, o njoj netko mora voditi brigu. Zakonodavac je propisao da to mora biti upravitelj, a upravo iz razloga koji su navedeni u uvodu. 

Vaša je odluka, ali i odgovornost kome ćete ukazati povjerenje.

Samim izborom upravitelja i predstavnika kao koordinatora, ne znači da prestaje svaka obaveza i odgovornost svakog pojedinog suvlasnika o informiranju i aktivnom odlučivanju.

Naprotiv, za aktivnosti koje se ili će se provoditi u nekom razdoblju (tu se prvenstveno misli na radove i zahvate koji iziskuju veća financijska ulaganja) potrebna je suglasnost većine, pogotovo ako sredstva pričuve nisu dovoljna.

I ne zaboravite.

Vi ste vlasnici stanova, suvlasnici zajedničkih dijelova zgrade i sredstava pričuve, a mi smo upravitelji po mjeri stanara.

Zajedno možemo postići da Vaš život u zgradi bude ugodan.