EduEnTer

Sektor zgradarstva u Hrvatskoj je jedan od najvećih potrošača energije. Prema procjenama, oko 40 % ukupne potrošnje energije otpada na zgradarstvo. Od toga čak 70 % otpada na klimatizaciju prostora odnosno zagrijavanje ili hlađenje. Velika potrošnja energije nema za posljedicu samo materijalne troškove već utječe i na povećanu emisiju CO2, što ima negativan utjecaj na okoliš u kojem živimo.

logo EduEnTer 02 2016 fin

Razlozi za tako relativno loše stanje su:
• primjena materijala i tehničkih riješenja pri gradnji koja ne udovoljavaju današnjim standardima,
• loše održavanje i nedovoljno ulaganja u vremenu korištenja objekata,
• neracionalno ponašanje stanara zbog nedovoljne educiranosti o mogućnostima štednje,
• ekonomsko stanje i smanjena sposobnost ulaganja (energetsko siromaštvo)

Kako bi se ostvarile značajnije energetske uštede, a istovremeno osuvremenile zgrade na duži vremenski period, ovaj projekt je usmjeren na podizanje svijesti javnosti o mogućnostima smanjivanja energetskih potreba pri korištenju zgrada.

Projekt zahvaća tipska naselja u gradovima Zagreb, Koprivnicu, Varaždin i Čakovec s intencijom širenja na druge veće gradove u budućnosti. Poseban fokus projekta su stambene zgrade koje datiraju iz razdoblja između 1961. i 1981. godine kada se pri njihovoj izgradnji minimalno ili nikako ulagalo u toplinsku izolaciju. Izolacijom vanjske ovojnice i energetskom obnovom starih zgrada, naročito onih građenih prije 1980. godine, moguće je postići uštedu u potrošnji toplinske energije od preko 50 -80%.

U okviru ovog projekta okupljeni su stručnjaci iz područja građevinarstva, energetike i IC termografije s ciljem provođenja edukativne kampanje i motiviranja građana na poduzimanje konkretnih mjera uštede energije i smanjenja emisije CO2 u okoliš.

Primjenom IC termografije (infracrvene termografije) moguće je vizualizirati nevidljive toplinske karakteristike i otkriti uzroke toplinskih gubitaka kroz ovojnicu zgrade. Kao takva omogućuje uvid u stanje toplinske učinkovitosti nekog stambenog objekta koji nisu vidljivi golim okom, te je korisna kod promidžbe dobitaka u energetskoj obnovi i motivaciji građana na poduzimanje konkretnih mjera povećanja energetske učinkovitosti u zgradarstvu. To se uglavnom odnosi na sanaciju ovojnice zgrade i stolarije kao najučinkovitija metoda, ali i na ostale dijelove građevine.

EduEnTer projekt provodi se u nekoliko faza:
• izbor tipskih stambenih zgrada i prikupljanje dijala podataka
• uz primjenu IC kamera, obavljaju se termografska snimanja i prikupljanje dodatnih podataka i značajki zgrada,
• analiza prikupljenih podataka trenutnog te obraditi podatke,
• izrada skraćenog izvješća o stanja toplinskih svojstava vanjskih ovojnica zgrada,
• objava rezultata u obliku interaktivnih mapa na Internetu s relevantnim termogramima i općim podacima svake snimljene zgrade.
• organiziranje javnih tribina za sve zainteresirane građane uz predavanja i radionice sa stručnjacima iz područja energetike i zgradarstva.

Ovaj projekt između ostalog pridonosi ostvarivanju ciljeva nacionalnih akcijskih planova i programa vezanih za energetsku učinkovitost, smjernica EU i obveza preuzetih prihvaćanjem sukladnih sporazuma.