Drugačiji od drugih

Reference:

reference slika

 • Jedini među upraviteljima koji nudimo tri programa usluga upravljanja (Minimus, Optimus, Maksimus) prilagođena potrebama zgrada i njihovih suvlasnika
 • Osigurali smo najviše novca iz Fondova za potrebe stambenih zgrada u gradu Zagrebu u odnosu na ostale upravitelje LINK
 • Prvi smo započeli s provedbom energetskog certificiranja LINK
 • Održali smo za sve predstavnike energetsku radionicu za povećanje svijesti o štednji energije i programima energetske učinkovitosti, pod pokroviteljstvom Ministarstva gospodarstva RH još 2008. godine, kao prvi Upravitelj
 • Među prvima smo započeli s energetski učinkovitom obnovom fasada, neke i uz subvenciju grada Zagreba LINK
 • Prvi smo započeli s provedbom ugradnje nisko - energetske rasvjete u zajedničkim dijelovima zgrada LINK
 • "Plaćam koliko se grijem" - među prvima smo započeli realizaciju projekata razdjelnika topline u sustavu centralnog grijanja
 • "Svaki stan vodomjer" - među prvim smo upraviteljima koji su proveli projekte ugradnje internih vodomjera LINK
 • Jedini nudimo oročenje neangažiranih sredstava uz povoljne uvjete kod banaka LINK
 • Sukladno zakonskoj obvezi i roku predali smo prijedloge za povezivanje KPU i ZK 
 • Osigurali smo mnogim zgradama dodatne prihode kroz najam fasade, krova i zajedničkih prostorija LINK  LINK
 • Dogovorili smo sa bankama najniže cijene usluga platnog prometa za račune zgrade LINK
 • Punopravni i aktivan član odbora udruge Upravitelj koja broji više od 90 upravitelja diljem RH LINK
 • Član Udruženja upravitelja nekretninama pri HGK i potpisnik Kodeksa poslovanja i ponašanja upravitelja nekretninama LINK
 • Od 2006. godine svu dokumentaciju digitaliziramo i čini je lako dostupnom suvlasnicima LINK
 • Rijetki među upraviteljima koji su uveli periodički i sistematski pregled zgrada, s izradom zapisnika i prijedlogom rješenja za pojedine probleme LINK
 • Snimili smo do sada 500 zgrada termokamerom kako bi utvrdili njihovo energetsko stanje i za svaku izradili energetski otisak LINK
 • Među malobrojnim smo upraviteljima čiji godišnji financijski izvještaj sadrži: skraćeni pregled početnog i završnog stanja računa, skraćeni financijski izvještaj, izvještaj po stavkama isplata, skraćeni izvještaj dužnika, kartice uplata za svakog suvlasnika
 • Djelujemo "zeleno" - prvi upravitelj koji godišnja izvješća dostavlja i na CD-u
 • Jedini upravitelj koji šalje polugodišnje izvještavanje o realizaciji plana LINK
 • Svaki mjesec šaljemo obavijesti i financijske izvještaje predstavniku suvlasnik zgrade (poštom ili mailom)
 • Omogućujemo jednostavnije plaćanje pričuve uz pomoć bar koda LINK

 

 

Različitost usluga

Da li Vam je netko do sada ponudio različite oblike upravljanja?
Možda nismo jedini, ali smo sigurno među rijetkima koji su prepoznali različite potrebe suvlasnika i njihovih građevina. Nudimo različite pakete usluga po količini podrške i cijeni.

Plansko održavanje

Plansko održavanje građevine nije izrada financijskog plana za tekuću godinu. To je puno složeniji proces koji zahtjeva predviđanje aktivnosti i do deset godina unaprijed sa osiguravanjem potrebnih financijskih sredstava.

Transparentnost

Informiranost o financijskoj solventnosti zgrade, dinamici prihoda i rashoda, promjene u zakonodavstvu te koja prava i obveze proizlaze iz njih, stupanj realizacije godišnjeg plana održavanja i cijeli niz drugih informacija značajke su transparentnosti.