UKT

Uobičajeno kriva tumačenja (UKT)

U više od 15 godina primjene Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima sve manje je pitanja poput što je pričuva, što radi predstavnik, čemu služi upravitelj i sl. Ali još uvijek je prisutan cijeli niz  krivo postavljenih teza. Stoga smo odlučili promijeniti pristup i ne pisati odgovore na uobičajeno postavljena pitanja (FAQ), već upravo o ovom drugom problemu. Uobičajenim Krivim Tumačenjima.
U nastavku oni najzanimljiviji.

 

“Ja vam redovito plaćam pričuvu, a vi meni nećete…“

Pričuva se ne plaća upravitelju.
Svaki suvlasnik uplaćuje novčana sredstva na poseban žiro račun banke koji je vlasništvo svih suvlasnika neke stambene zgrade.

 

“Moj prijatelj u Sopotu kod drugog upravitelja plaća manju pričuvu za istu kvadraturu. Zašto ste vi skuplji?”

Visinu pričuve ne određuje upravitelj.
Ukupni mjesečni odnosno godišnji troškovi održavanja zgrade u odnosu na stambenu površinu određuju potrebnu visinu pričuve, a utvrđuje se prihvaćanjem godišnjeg plana održavanja.

 

„Tužili ste me za ne plaćanje? Ja s vama nisam sklopio nikakav ugovor.“

Međuvlasnički ugovor i ugovor o upravljanju ne moraju prihvatiti svi suvlasnici.
Postupak prisilne naplate pokreće upravitelj u ime i za račun ostalih suvlasnika kao zakonski zastupnik – opunomoćenik.

 

„Ja ću prestati plaćati, jer mi nisu…“

Svi suvlasnici su obvezni plaćati pričuvu.
Obustava plaćanja pričuve nije ispravan način rješavanja prijepora u međuvlasničkoj zajednici. Šteta se nanosi u konačnici samom sebi.

 

„Pa vi ste naš upravitelj. Mi smo mislili…“

Potpisom ugovora o upravljanju zajednički dijelovi zgrade nisu prodani.
Odgovornost i briga i dalje je suvlasnička, a upravitelj je zakonom definiran pravni subjekt koji u ime i za račun svih suvlasnika održava zajedničke dijelove po nalogu predstavnika.

 

„Mi imamo osigurane stanove, ne trebamo osiguranje zgrade.“

Zakonom je propisano obvezo osiguranje.
Kao i za motorna vozila zakonom je propisano osnovno osiguranje zajedničkih dijelova od odgovornosti, te mogućnost osiguranja od puknuća i izliva iz instalacija, požara, loma stakla i niza drugih.

 

„Dobio sam papir od dimnjačara gdje piše da moram bušiti rupe na novim vratima od kupaonice.“

Dimnjačar je stručna i ovlaštena osoba za kontrolu ispravnosti dimnjaka i priključenih uređaja, te ukazivanje nedostataka.
U zadnjih nekoliko desetljeća u primjeni je niz novih tehnologija i materijala. To zahtjeva neizbježne preinake i prilagođavanja postojeće opreme kako bi se postigla sigurnost stanovanja.

 

Ja sam uplatio za 9. i 10. mjesec, a vi ste naplatili 5. i 6. A još sam čitko napisao na uplatnici za 9. i 10.

Sustav elektroničke obrade podataka (EOP) nema sposobnost zaključivanja.
Kod plaćanja zaduženom uplatnicom ključna polja su IZNOS, POZIV NA BROJ i IBAN PRIMATELJA. Ako podaci o uplati nisu identični s podacima zaduženja automatsko knjiženje nije moguće.

 

„Donio sam račune da mi se plati za cijevi u kupaonici što sam preuređivao.“

Sredstva pričuve su namjenska sredstva.
Podmirivanja troškova zbog preuređenja posebnih dijelova nekretnina nisu moguća, osim ako je to međuvlasničkim ugovorom posebno uređeno.

 

„Pa nismo mi tražili taj ŠPRENKLER da sad moramo skupo plaćati. Dajte vi to izbacite.

Zakonom o graditeljstvu propisani su standardi i norme.
SPRINKLER je sustav za automatsko gašenje požara, koji podliježe obvezi godišnjeg atestiranja i pregleda svakih šest mjeseci. Njime se štite ljudi i imovina od mogućih posljedica požara.