KONTAKTI

Adresa: ILICA 128/1, 10000 Zagreb

OIB: 63126032936
IBAN: HR1123600001101305095

* * *

Telefon: +385 (01) 37 68 222,
+385 (01) 37 79 173
Fax: +385 (01) 39 06 215

* * *

Radno vrijeme:
Ponedjeljak – Petak 8 – 16 sati

Prijem stranaka:
Ponedjeljak – Petak 10 – 14 sati

* * *

Dežurni telefon za hitne intervencije
+385 (91) 20 62 461

* * *

PITANJA I KOMENTARE MOŽETE NAM POSLATI ELEKTRONIČKIM PUTEM