EduEnTer – javna tribina

EduEnTer – javna tribina

U sklopu EduEnTer projekta dana 20.12.2016. godine u 18 sati, u dvorani Tehnike d.d., Ulica grada Vukovara 274, održat će se tribina na kojoj će se uz pomoć termografskih snimki odabranih zgrada prezentirati njihova energetska potrošnja, te rasipanje energije. Prisutni će dobiti i pojašnjenja o mogućnosti 60%-onog sufinanciranja energetske obnove zgrada iz EU fondova. Više […]

Skupni dijalog (World Café) o energetskoj učinkovitosti

Skupni dijalog (World Café) o energetskoj učinkovitosti

U Hrvatskoj je prvi puta održan World Café pod nazivom “Nemamo vremena za ponavljanje grešaka iz prošlosti – što nam je potrebno za energetski učinkovite zgrade u Hrvatskoj?”, radi se o posebnom skupnom dijalogu na kojem su se ovom prigodom okupili ključni akteri u području energetske učinkovitosti. Read more about Skupni dijalog (World Café) o energetskoj učinkovitosti