Javni poziv za iskazivanje interesa za obnovu poročelja

Kada pogledamo pročelje neke zgrade možemo reći da ono puno govori o suvlasnicima i njihovoj odgovornosti u očuvanju vrijednosti ne samo pročelja već cijele zgrade. Optimalno vrijeme kontrole stanja te njene djelomične ili potpune obnove je svakih 30 godina.

Proteklih mjesec dana svjedočili smo kampanji koju je Grad Zagreb na čelu s gradonačelnikom Milanom Bandićem proveo u obliku Javnog poziva za iskazivanje interesa za sufinanciranje obnove pročelja višestambenih zgrada kroz pisma namjere svim stanarima Zagreba.

Na poziv gradonačelnika, 27. 12. 2016. godine sudjelovali smo na sastanku upravitelja registriranih na području grada Zagreba. Kako je naglašeno za ovaj projekt u gradskom proračunu u 2017. godini rezerviran je iznos od 30 mil. Kuna, a prvenstvo obnove imaju zgrade u centru grada s pročeljima u najlošijem stanju. U taj projekt obnove bit će uključeno 19 zgrada iz prethodnog razdoblja.

Kao što sama objava u Narodnim Novinama kaže, pozivaju se zainteresirani da iskažu interes. U pismu koje je dobio veliki broj građana, objašnjeni su glavni motivi ove kampanje. Prikupljanje podataka o financijskim potrebama, ne znači da će svi prijavljeni i ostvariti mogućnost subvencioniranja.

Važno je naglasiti, a što se nigdje ne spominje, da ovaj tip obnove nije energetska obnova, i da će se nakon iskazanog interesa moći prijaviti pozvane zgrade koje će morati udovoljiti posebnim uvjetima. Pravila struke i dosadašnja praksa zasigurno će postaviti neke od uvjeta kao što su:

  • izrada ili posjedovanje projekta obnove pročelja,I ličenje pročelja može biti obnova
  • obavezni nadzor provedbe obnove,
  • posao može biti povjeren isključivo licenciranim pravnim i fizičkim osobama s kojima Grad ima sklopljen sporazum.

Taj dio troškova vrlo vjerojatno neće biti obuhvaćen subvencijama, a cijena je, ovisno o složenosti, obično 2-3% cijene investicije. Cijene obnove pročelja ovisno o veličini i složenosti, po našoj procjeni, mogle bi se kretati od 200 tisuća kuna u zoni C, pa do 1 mil. kuna za restauratorske obnove pročelja u centru grada.

Osiguranje financijskih sredstva za takav pothvat treba planirati barem 5, najbolje 10 godina ranije, što uglavnom nije slučaj. Takav pristup obnove pročelja isključuje ili barem u dobroj mjeri umanjuje udio kreditiranja banke i visoke kamate, pa time ne ugrožava kućni proračun.

Suvlasnici stambenih zgrada izgrađenih u drugoj polovici 19. stoljeća preporučujemo da razmišljaju o energetskoj obnovi pročelja, jer će tako osim estetskog poboljšanja dobiti i bolji energetski razred.

Da bi se smanjili gubici toplinske energije, a time i potreba za njom, pročelje (točnije ovojnicu zgrade) je potrebno kvalitetno izolirati. Dobar dio topline gubi se i kroz dotrajalu stolariju loših toplinskih osobina. Iz tog razloga preporučuje se osim obnove pročelja i postavljanje nove kvalitetne stolarije. Uštede koje je moguće ostvariti u smanjenju potrošnje toplinske energije kroz kvalitetnu energetsku obnovu na zgradama energetskog razreda D i lošijom može biti i do 70%.