EduEnTer – javna tribina

EduEnTer – javna tribina

U sklopu EduEnTer projekta dana 20.12.2016. godine u 18 sati, u dvorani Tehnike d.d., Ulica grada Vukovara 274, održat će se tribina na kojoj će se uz pomoć termografskih snimki odabranih zgrada prezentirati njihova energetska potrošnja, te rasipanje energije. Prisutni će dobiti i pojašnjenja o mogućnosti 60%-onog sufinanciranja energetske obnove zgrada iz EU fondova. Više […]